Technický návrh systému adiabatického chlazení Merlin Technology - akce skleník

Příkladové řešení

Sestava mechanických filtrů zabraňuje vniknutí částic a vodních usazenin do vysokotlakého systému adiabatického chlazení MERLIN Technology. Systém se skládá z hrubé a jemné filtrace, která zpětným proplachem odstraní hrubé nečistoty a následně jemné filtrace, která zajistí spolehlivou ochranu. Vestavěný vodoměr měří spotřebu vody pro adiabatické chlazení prostředí.

Spojením s desinfekcí typu "M-Des" - budou zajištěny hygienické požadavky na vodu pro vysokotlaký systém adiabatického chlazení MERLIN Technology. Zásadní výhodou patentovaného hygienického návrhu MERLIN oproti ostatním postupům je, že existuje neustálá kontrola všech složek systému zvlhčování vzduchu, od přítoku až po rozprašování tryskami, kdykoli, absolutně sterilní voda (bez zárodků).

Reverzní osmózová jednotka slouží k demineralizaci pitné vody. Mimořádnou výhodou osmózové jednotky vůči ostatním postupům je ten, že vedle odstranění minerálií z vody zbavíme vodu také zárodku bakterií a organických částic.

Pomocí tohoto zásobníku bude opatřeno v mezizásobě potřebné množství demi vody (demineralizovaná-osmózová voda) pro vysokotlaké čerpadlo systému adiabatického chlazení MERLIN Technology.

Vysokotlaké čerpadlo spolu s řídící jednotkou, která jej automaticky obsluhuje dodává do systému potřebné množství upravené tlakové vody, tak aby bylo dosaženo max. nastavené relativní vlhkosti v prostředí. Tím, že je do prostoru rozprašována voda, zvyšuje se relativní vlhkost a adiabatickou změnou se chladí. Každý litr vody takto přeměněný odebere z prostředí cca. 2 400 kJ energie.

Vizualizace slouží k přenosu a řízení dat systému zvlhčování vzduchu prostřednictvím PC. Na jedné straně mohou být pohodlně měněna nastavení na zvlhčovacím zařízení. - např.: změna požadované vlhkosti - a na straně druhé bude rychlá reakce na odezvu možného chybového hlášení systému.

Čidla pro měření vlhkosti v jednotlivých zvlhčujících zónách. Změřená hodnota vlhkosti bude vyrovnávána s požadovanou nastavenou vlhkostí. Čidla v jednotlivých zónách dají pokyn řídící jednotce, mají krátké doby odezvy, vysokou přesnost a jsou chráněny proti prachu a znečištění z okolního vzduchu speciální hlavicí v protiprachové úpravě.

Díky konstruktivnímu napojení zařízení pro vedení vzduch , jakož i použití radiálního ventilátoru jsou zvlhčovací - jednotky s dýzami, kdy je vzduch cíleně veden pod každou vysokotlakou dýzou, tím se vzduch koncentruje a vyfukuje se ven ze zvlhčujícího modulu. Proto je teplejší, ohřátý vzduch v uzavřeném prostoru nad jednotkou nasáván a tím je nejen dosaženo rychlého vypařování aerosolu - vody, ale i stejnoměrné rozložení teploty a vlhkosti v prostoru. Speciální nová konstrukce dýzových - kruhů umožňuje automatické samo-odvzdušnění celého vysokotlakého systému.

Zvlhčovací modul pro adiabatické chlazení okouzlí díky robustní konstrukci a malým rozměrům, stejně tak i nízkou hmotností. Díky technickým předpokladům a odpovídajícímu designu bude zvlhčovací modul pro adiabatické chlazení vhodný zejména pro zvlhčování a adiabatické chlazení Vámi požadovaných prostorů.

Jak zařízení v praxi pracuje?

Zvlhčovací systém Merlin - Technology pracuje na základě vysokého tlaku vody v tlakovém systému (asi 70 bar) a jejím rozprašováním je v průměru kolem 6,5 m od zavěšeného modulu do prostoru a výšky přibližně 200 cm, v tomto prostoru suchý vzduch absorbuje vodní mlhovinu. Pod touto úrovní výrobek, materiál ani obsluha zařízení nejsou vystaveny účinkům vody ve formě kapaliny. Podpora dokonalého vznosu mlhoviny je uskutečňována zabudovaným ventilátorem nasávajícím vzduch od stropu do modulu a vytlačujícím jej speciálně vyvinutými aerodynamickými průduchy přímo v místě pod vysokotlakými tryskami. (je patentováno firmou Merlin Technology G.m.b.H. Ried im Inkreis).

Voda rozprašovaná vlastním tlakem tvoří drobné kapičky v průměru ve velikosti pod 1 µm. Tyto kapičky jsou rozprašovány přímo do vzduchu, kde se rychle odpařují do plynného stavu, a tak zvyšují relativní vlhkost bez nebezpečí samovolné kondenzace. Suchý vzduch se k rozprášené mlhovině chová velmi agresivně - změní její kapalné skupenství na vzdušnou vlhkost. Subjektivní pocit pozorovatele při zvlhčování je chlad a příjemné osvěžení - efekt adiabatického chlazení. Když je dosaženo požadované úrovně relativní vlhkosti, hydrostat prostřednictvím řídící jednotky odstaví z provozu tlakové čerpadlo a obvod se uzavře pomocí speciální pružiny s kuličkou v místě trysky, která usedá do správně vytvarovaného průměru sedla, čímž se ukončí proces vlhčení, včetně zabránění tvorby kapek a odkapu zbytkové vody ze systému.

Ing. Vladimír Harazím, CSc. – DREKOMA

Pražská 636
CZ – 378 06 Suchdol nad Lužnicí

mobil: +420 603 520 148
e-mail: info@drekoma.cz
podrobný kontakt

Logo Merlin