Automobilový průmysl

<<< zpět na Zvlhčování v průmyslu a provozech

Lakovny a lakovací linky

Pro lakovny a lakovací linky obecně platí optimální relativní vlhkost nad 70 %. Dvojnásob toto tvrzení platí u lakoven využívajících rozpouštědlové nátěrové hmoty, kde je rozpouštědlem voda. Tedy vodou ředitelné nátěrové hmoty. Při optimální vlhkosti udanou výrobcem nátěrové hmoty, nebo vlastním zkušebním provozem nedochází k odpařování barvy s vodním základem extrémně rychle a barva navazuje na stříkaný povrch za daných podmínek výrobce barvy. Stačí se perfektně po povrchu karosérie rozlít, dostatečně rychle vybublají bublinky vzduchu z vrstvy laku – netvoří se kráterky, přelijí se případná mikroskopická zrnka prachu na karosérii automobilu.

Kvalita povrchu povrchové úpravy vyžaduje menší nároky na přebroušení povrchu před finálním nástřikem. Konečné přeleštění odhalí méně vad při průchodu karosérie světelnými zrcadlovými tunely a to přináší úspory zejména v menší zmetkovitosti a následných opravách. Rovněž se zvyšuje kapacita výroby lakovací linky, nemusí se zpět vracet karosérie na přestříkání. Lakovací linka již nemusí být nejslabším článkem v technologickém sledu operací při výrobě automobilu.

Neméně podstatným požadavkem na vysokou relativní vlhkost v prostředí je fakt, že nedochází k tvorbě statické elektřiny a kumulování elektrického náboje a následným výbojům. Ani prach v takovém prostředí není elektrostatickými náboji přitahován k povrchu karosérií. Požadavkem na vlhkost v prostorech lakovacích linek je, aby elektrický náboj prachu byl stejný jako elektrický náboj na povrchu automobilu.V tom případě je prach odpuzován z broušeného povrchu místo, aby byl přitahován.
Příznivé účinky působení zvlhčování vzduchu pocítí zejména samy zaměstnanci již po několika hodinách provozu. Neméně zajímavý a zejména v letním období zaměstnanci oceňovaný je efekt adiabatického chlazení studenou vodní mlhovinou, kde každý litr vody rozprášený do prostředí ochladí prostor řádově o 3 až 5 °C.

Zvlhčování vzduchu má využití i v laboratorních podmínkách vývoje nových spalovacích motorů, kde se vyžívá řízené zvlhčování pro navození extrémních podmínek při testování chodu motorů.

Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin – Technology?

  • trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
  • trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi textilií, plastu apod.)
  • trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
  • trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výbojetrvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí)trvale zproduktivnite výrobu – eliminujete množství opravsnížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období
  • snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů)
  • ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI!!!

Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Kdy nejvíce zvlhčování Merlin – Technology využijete?

  • zejména v období, kdy je nízká relativní vlhkost v prostředí (zimní období – venku zima a mráz, uvnitř objektu teplo a nízká rel. vlhkost)!
  • při problémech s výrobními technologiemi