Hygiena a zdravé klima

Vlhkost vzduchu, důležitý faktor pro zdravé klima v uzavřeném prostoru.

Zvhlčovací systémSprávná vlhkost vzduchu je zásadní veličina klimatu a rozhoduje podstatnou měrou o kvalitě klimatu v prostředí. Ročně se vynakládají celosvětově milliardy Euro na újmy způsobené příliš nízkou relativní vlhkosti vzduchu. Myslí se tím nejenom ohromné finanční náklady v oblasti výpadku z procesu práce a vzdělávání následkem nemocí z nachlazení, ale také i následné náklady spojené s návštěvou lékaře, nutné léky pro proces léčení.

Takové náklady, které plynou z nedostatečné relativní vlhkosti vzduchu, mohou být výrazným způsobem sníženy na minimum a dlouhodobě udržovány, to představuje neodkladné úlohy.

Pojem „Sick Building Syndrom“ je znám již dávno, že kvalita ovzduší v budově má značný vliv na dobrý zdravotní stav a zdraví pracovníků a obyvatel.

Jako první signální reakce těla na příliš suchý vzduch je pálení očí, potíže při polykání, nepřirozeně velký pocit žízně, nadměrně suchá pokožka a bolestivě pociťované sucho v nose a krku.

Školní lékařský úřad vedl tým pracovníků a lékařů a prováděl měření. Pět náhodně vybraných mateřských školek bylo podrobeno zjišťování vlhkosti vzduchu a teploty v prostředí po dobu devíti týdnů.

Přitom bylo zjištěno:

V mateřských školkách s instalovaným zvlhčováním vzduchu (parametry 50 % relativní vlhkost
při ca. 22 °C) bylo zjištěno z 6306 dnu prezence 195 dnu absence z nachlazení. Srovnatelné mateřské školky, které neudržují uměle vlhkost vzduchu zvlhčovači, zaznamenali z 5910 dnů prezence 338 dnů absence z nachlazení. To je jasný důkaz pro ochranný účinek aktivního zvhčování vzduchu.

Závěr

Pro efektivní mechanismus samočistíci funkce dýchacích cest (mucocilliäre Clearance) se zdá, že musí být dodržena relativní vlhkost vzduchu od 30 %, lépe však 45 % relativní vlhkosti a více v prostředí.

Klima v prostředí – optimální relativní vzdušná vlhkost!

Proto, aby se člověk cítil dobře musí mít okolní vzduch správnou vlhkost. V našich zeměpisných šířkách dochází zejména během zimních měsíců ve vytápěných prostorech k příliš velkému poklesu relativní vlhkosti. Přitom je účinek suchého vzduchu na lidské zdraví takřka ničivý

Větráním sice pečujeme o přívod čerstvého vzduchu resp. kyslíku, co je bezpochyby velmi důležté, ale to nijak neprospívá ve vztahu k optimální relativní vlhkosti vzduchu. Především v zimních měsících je to velmi důležité. Tento vzduch je velmi svěží, ale nepřináší s sebou téměř žádnou vlhkost.

Zdravé klimaBude-li 1m3 čerstvého vzduchu z venkovního prostředí o teplotě
–5°C a relativní vlhkosti 80% přiveden do místnosti a přitom ohříván na 20°C, má to za následek, pokles relativní vlhkosti vzduchu až na 14% při stejném obsahu vody v 1m3 vzduchu.

 

Zdravé klima55 % při 20 °C, musí být každý m³ přiváděného čerstvého vzduchu obohacen o obsah vody v množství 6,97 g/m3 vzduchu, tím bude dosaženo celkového obsahu vody 9,56 g/m³ v každém m3 vzduchu.
V případě, že nebude uměle doplněna vlhkost na požadovanou úroveň, bude mít suchý agresivní vzduch snahu tuto vlhkost získat z kůže, sliznic, pokojových rostlin, z masivního dřeva instalovaného v interiéru atd..

 

Lékaři doporučují relativní vlhkost vzduchu v rozsahu 40 až 60 %.

V tomto stavu člověk pociťuje vzduch v prostoru jako ideálně navlhčený. A ideální je také pro zdraví nejenom lidí, ale i domácích zviřat, rostlin v obytném prostoru, pro masivní dřevěný nábytek, dřevěné dveře, okna a podlahoviny, hudební nástroje a mnohé další.

Dále má vliv na pocit tepla a tepelnou pohodu lidí v uzavřeném prostoru S nízkou vzdušnou vlhkostí v prostoru musí být tento prostor o ca. 1 – 2 °C více vytápěný, aby obyvatelé tohotu prostoru pociťovali stejnou tepelnou pohodu jako v prostoru s optimální vzdušnou vlhkostí. Takto se ušetří ovšem také nemalé náklady na energii vydanou na topení.

Zdravé klima
Růst mikroorganismů
ADENOVIRUSES – skupina 57 sérotypů viru napadající člověka i zvířata / například akutní respirační infekce, zánět spojivek, kojenecké průjmy atd../
PIGEON POX – virus holubí neštovice
ROUS SARCOMA – virus Rousova syndromu
MYCOPLASMA LAIDLAWII – bakterie bez buněčné stěny
STREPHYLOCOCUS – bakterie rodu stafylokoky

 

Následky způsobené příliš suchým vzduchem:

Snížení pohlcování kyslíku:

Suchý vzduch z pohledu dýchání brání absorpci kyslíku a jeho dopravě do krevního řečiště. Nevolnost, únava, malátnost, nízká schopnost koncentrace, to jsou příznaky nedostatečného přívodu kyslíku.

Zvýšená náchylnost k nemocem z nachlazení:

Samočistíci funkce průdušnic se bude díky sliznici a přiliš suchému vzduchu značně zkracovat. Bakterie nacházející se ve vzduchu mohou vnikat do vysušených sliznic a způsobovat zde záněty. Následkem suchého vzduchu v prostředí jsou zvýšené náklonosti k infekci, nemoci z nachlazení a chřipky

Stupňující se chraptění:

Dále existuje možnost újmy způsobené nízkou relativní vlhkostí vzduchu hlasového ústrojí u skupiny osob při intenzivním hovoru. Hlasivková štěrbina u extrémně suchých hlasivek nemůže být už tak dokonale uzavřena. Přitom prostupující vzduch nedovřenými hlasivkymi vede ke stupňujícímu se chrapotu

Vysušená pokožka:

Nízká vlhkost vzduchu bude urychlovat ztráty vody vrchní vrstvou pokožky. Pokožka bude suchá, hrubá a šupinkovatá. Dále vede k náchylnostem kůže a zánětlivým zarudnutím.

Zvýšená možnost tvorby prachu:

Příliš suchý vzduch v uzavřeném prostoru podporuje víření prachu.

Příliš suchý vzduch:

 • Způsobuje náchylnosti k infekčním nemocem – následující příznaky se stupňují:
  • vysušování sliznic způsobuje podráždění dýchacích cest
  • ucpaný noc a pocit ucpaného nosu
  • škrábání v krku
  • stížené polykání
  • bolesti hlavy
 • způsobuje pálení očí (zejména při používání kontaktních čoček)
 • způsobuje nepřirozeně velký pocit žízně
 • snižuje výkonnost
 • způsobuje únavu
 • způsobuje popraskání rtů
 • způsobuje vysušení pokožky
 • způsobuje zvýšení prachové zátěže na organismus
 • působí trvale na poškození zdraví
 • vede k vzniku elektrostatického náboje v daném prostoru
 • poškozuje zařízení interiérů a předměty s historickou hodnotou:
  • trpí rostliny
  • drahý masivní nábytek a historické předměty,
  • parketové podlahy a
  • hudební nástroje vykazují trhliny.

Aktivní zvlhčování vzduchu je bez dalších dotazů nutné pro:

 • člověka
 • chov zvířat a pěstování rostlin
 • výzkum a vývoj
 • výrobu
 • materiál
 • skladování a udržování.
 • slouží k zlepšení podmínek prostředí v obytných, výrobních I skladových objektech.
 • slouží k posílení obranyschopnosti proti nemocem, z nachlazení.
 • slouží ke zlepšení celkového zdravotního stavu a vyšší schopnosti koncentrace.
 • slouží k snížení prachové zátěže na organismus, zejména pomoc pro alergiky.
 • slouží ke zkvalitnění výrobků z papíru, textilií, dřeva atd. při průmyslovém zpracování.
 • slouží ke konzervaci a uchování hodnot.
 • slouží k zajištění využitelnosti prostoru.
 • znamená pro výrobu stav, který by bez technické pomoci nemohl být dosažen.
 • znamená, že bude zajištěna požadovaná vlhkost v prostoru moderními systémy zvlhčování vzduchu s minimálními
 • nároky na provozní náklady.