Trocha teorie - proč zvlhčovat?

Správná vlhkost vzduchu je důležitá v průmyslových, potravinářských a jiných provozech pro udržení optimálního klimatu. To je potřebné pro technologické procesy, snižování elektrostatického náboje a zachování vlastností vstupních surovin. Zvlhčováním vzduchu se zlepšují a udržují stabilní vlastnosti materiálu a výrobků během výroby a skladování. Mimo to vzdušná vlhkost pozitivně působí i na člověka. Vlivem nízké vlhkosti dochází také k poškozování výrobků a materiálů ve vašem provozu. Nejvíce ohrožené je dřevo, papír, textilie a další hydroskopické materiály.

Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin Technology?

 • trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v lirostředí
 • trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi dřeva, papíru, textilií aliod.)
 • trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
 • trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výboje
 • trvale zvýšíte výtěž a snížíte prořez
 • trvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí)
 • snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období
 • získáte zdravé klima
 • prodloužíte životnost uchováním ovoce, zeleniny, masa a jiných vysychajících potravin
 • úsporu nákladů a zefektivnění vaší výrobní činnosti, například při líhnutí a odchovu kuřat

Úpravou vnitřního klimatu objektu také snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě a získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Kde se zvlhčovací systémy uplatní?

 • při veškeré práci se dřevem
 • v papírnách a tiskárnách
 • v textilním průmyslu
 • v lakovnách
 • v tabákovém průmyslu
 • při skladování potravin
 • v muzeích
 • v počítačových sálech
 • v laboratořích
 • v elektrotechnickém průmyslu
 • v zemědělských chovech
 • při snižování prašnosti prostředí

Zvlhčovací systémy najdou využití také ve všech dalších objektech, provozech a skladech, kde je nutná stabilní vlhkost prostředí.

Zvlhčovací systémy od Merlin Technology

Ideálním řešením jsou zvlhčovací systémy, které automaticky udržují relativní vlhkost prostoru v optimálním rozsahu 40 – 60%.

Zvlhčovací systém rozvádí vodu hadicemi, které jsou certifikované, k jednotlivým modulům s tryskami. Ty potom z výšky rozprašují vodní mlhovinu tvořenou drobnými kapičkami. Suchý vzduch se chová k rozprášené mlhovině velmi agresivně a drobné kapky se rychle odpařují do plynného stavu. Tím se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu.

Celý systém je nenáročný na údržbu. Během týdne stačí jen pár minut vašeho času a jinak se o provoz stará automatická řídící jednotka.

Díky stavebnicovému řešení navíc můžeme celý systém přizpůsobit na míru přímo pro váš provoz.

Zvlhčování vzduchu pro lepší zdravotní stav

Příliš suchý vzduch způsobuje

 • Potíže s udržením pozornosti - koncentrovanosti
 • Únavu
 • Dýchací potíže
 • Bolesti hlavy
 • Snížení pracovní výkonnosti

Vzniká klima vhodné pro výskyt virů

 • Klesne-li vlhkost vzduchu v prostoru pod 40%, zvyšuje se riziko onemocnění z nachlazení
 • Zvyšuje se pravděpodobnost onemocnění chorobami a infekcemi horních cest dýchacích, suché sliznice tvoří ideální živnou půdu pro průvodce nemocí
 • Sliznice potřebují min. 45% relativní vlhkosti v prostoru pro správnou funkci samočištění

Větší počet nemocných

 • Suchý vzduch prodlužuje dobu prachových částic a bakterií ve vznosu - v letu vzduchem
 • Chřipkové viry a původci chorob se vznášejí déle ve vzduchu
 • Nebezpečí nákazy hrozí třikrát častěji při nízké relativní vlhkosti vzduchu

Klesá pocitový faktor

 • Dýchací cesty přivádí příliš suchý vzduch na hranici výkonnosti
 • Pocit dobrého zdravotního stavu na pracovišti klesá
 • Výkonnost a také spokojenost na pracovišti klesá

Chronická onemocnění

 • Chronická onemocnění dýchacích cest např. astma se zhoršuje nebo se přidávají a mohou zesílit allergie a kožní onemocnění

Poruchy hlasu

 • Vysychá hrdlo a to vede k chraptění
 • Potíže při polykání a mluvení se zvyšují

Kožní choroby

 • Chronické kožní choroby např. neurodermitida se může zhoršit
 • Popraskané a nepoddajné rty
 • Rozpraskaná a suchá kůže

Vysušená sliznice očí

 • Podrážděné, suché a pálící oči
 • Pocit cizího tělesa v oku

Všeobecné přínosy zvlhčování vzduchu

Optimální podmínky pro

 • Technologické procesy a výrobní toky
 • Hygroskopické materiály jako např. papír, vlákno a dřevo
 • Výrobu a skladování potravin
 • Uchování a skladování hudebních nástrojů, maleb obrazů a uměleckých předmětů
 • Zařízení domů a bytů (není přesoušeno, nevysychá, nepraská)
 • Chov zvířat a pěstování rostlin
 • Lidi a stroje

Zvýšení

 • Výkonnosti lidí a strojů
 • Lepší klima na pracovišti, lepší pocit na pracovišti
 • Kvality výrobků
 • Lepší klima v prostředí místnosti na pracovišti (efekt adiabatického chlazení)
 • Lepší biologická ochrana vlastního těla proti bakteriím a virům
 • Lepší výsledky v chovu zvířat a pěstování rostlin
 • Výkonnosti strojů (vyšší podávací rychlosti)
 • Hospodárnosti
 • Efektivnosti vynaložených energií

Snížení

 • Elektrostického náboje až o 50%
 • Prašnosti až o 80%
 • Možné snížení energií až o 90%
 • Nákladů na dosažení optimálních pracovních podmínek
 • Nebezpečí nákazy
 • Stavu počtu nemocných
 • Zmetkovitosti