Jak funguje zvlhčovací systém

<<< zpět na Trocha teorie

Základní informace

Zvhlčovací systém
Systém Merlin Technology je patentovaný systém zvlhčování vzduchu.

Systém pracuje na základě vysokého tlaku vody v tlakovém systému cca 70 bar, a jeho rozprašování v průměru cca 6,5 m od zavěšeného modulu a prostoru výšky cca 200 cm probíhá suchým vzduchem absorbce vodní mlhoviny. Pod touto úrovní výrobek, materiál, obsluha zařízení není vystavena účinkům vody ve formě kapaliny. Podporou dokonalého vznosu mlhoviny je zabudovaný ventilátor nasávající vzduch od stropu do modulu a jeho vytlačení speciálně vyvinutými aerodynamickými průduchy.

Inovovaná technika je nositelem vysokého výkonu při velmi nízkých provozních nákladech. Mimořádně výhodný je systém modulového sestavování celého systému. Modulový systém umožňuje kdykoliv systém rozšířit, upravit podle vývoje a potřeb jeho uživatele. Veškeré části systému jsou snadno přístupné. Potřeba času na údržbu systému projektovaného na kapacitu například 800 litrů si vyžaduje pouze několik minut občasného dohledu týdně. Standardně jsou systémy vybaveny jemným filtrem se schopností zachytit nečistoty o velikosti 1 mikronu.

Systém řízení relativní vlhkosti daného prostředí je vybavován řídící PC jednotkou s možností programování vlhkosti v jed­notlivých zónách prostoru individuálně, včetně kontrolního režimu okamžitého stavu a signalizace místa a druhu eventuelní poruchy /výpadek el. proudu, pokles tlaku vody v systému apod/.
Zvhlčovací systém
Voda rozprašovaná vlastním tlakem tvoří drobné kapičky v průměru ve velikosti pod 0,01 mm. Tyto kapičky jsou rozprašovány přímo do vzduchu, kde se rychle odpařují do plynného stavu a rychle zvyšují relativní vlhkost bez nebezpečí samovolné kon­denzace. Suchý vzduch se k rozprášené mlhovině chová velmi agresivně změní její kapalné skupenství do vzdušné vlhkosti. Subjektivní pocit pozorovatel pod jednotkou zvlhčování vnímá jako pocit chladu a příjemného osvěžení. Když je dosaženo poža­dované úrovně relativní vlhkosti, hydrostat prostřednictvím řídící jednotky odstaví z provozu tlakové čerpadlo a obvod se uzavře pomocí speciální pružiny s kuličkou, která usedá do správně vytvarovaného průměru sedla, čímž se ukončí proces vlhčení včetně zabránění tvorby kapek a odkapu zbytkové vody ze sy­stému.

Při provozu zvlhčování nedochází k odstřikování velkých ka­pek ani k odkapávání vody z rozprašovacích hlav, protože odpružené sedlo vodního ventilu se uzavře v okamžiku, kdy dojde k poklesu tlaku vody, zbytková voda zůstane uvnitř tělesa a ob­jímky trysky.

Díky systému účinné, levné filtrace a změkčování vody v úpra­vně vody čištění rozprašovacích hlav je tak ojedinělé, že údržba je vyžadována obvykle pouze jedenkrát ročně. Předností systému je dlouhá životnost a spolehlivost daná použitím kvalitního materiálu a propracovaného systému.

Pozitivním doprovodným jevem funkce zařízení je efekt adiabatického chlazení prostoru, zvláště v letním období využitím např. v oboru zemědělství, chlazení chovů drůbeže, nebo za­hradních restaurací, kaváren apod. Významné použití je v oboru sportu – jemný způsob chlazení sportovců po vrcholových výko­nech, plovárny, dětská hřiště, tribuny diváků např. tenisová hřiště, sportoviště, či jiné venkovní prostory, kde je člověk vystaven přímému slunci – přehřátí z důvodu nutného pobytu v daných místech.

V zimě vlhkost rychle klesá pod optimální stupeň, zvláště v uzavřených vytápěných místnostech. Suchý, teplý okolní vzduch se pak snaží vyrovnat tento deficit pojmutím vlhkosti ze svého okolí. Aktivní zvlhčování zajišťuje zdravou rovnováhu daného prostředí.

Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé na kvalitě okolního vzduchu.

Provoz a použití

Zvhlčovací systémStandardní systém je zvláště vhodný pro aplikaci v pod­mínkách, kde nevznikají problémy kvůli obsahu minerálních částic v rozprašované vodě. Systém využívá vodu z běžného rozvodu a je těsný vůči okolnímu prostředí, čímž vytváří vhodné podmínky pro zvlhčování „nečistého“ prostředí, během provozu se do sy­stému nemohou dostávat například prachové částice z okolního vzduchu.

Zařízení je možno používat například v provozech typu:

 • všude kde se používají vodou ředitelné laky a barvy
 • práce s masivním materiálem, EURO hranol, spárovka
 • sklady materiálů vyžadující stabilní prostředí vlhkosti
 • vlhčení pilin a třísek při výrobě pelet apod.
 • snižování prašnosti a lepšení pracovního prostředí
 • Skladování papírenských výrobků
 • tiskárny
 • výroba textilu
 • odlévání stavebních dílů
 • chemické technologie – zkrápění plynů apod.
 • zemědělství – chovy drůbeže apod.
 • školství – školní budovy, tělocvičny pod.
 • výroba polovodičů
 • výroba komponentů s tištěnými spoji
 • laboratoře
 • “čisté” výrobní prostory
 • všechna další prostředí, kdy by použití vody z běžného rozvodu mělo v důsledku obsahu minerálních látek ve vodě nepříznivý vliv na pracovní podmínky, resp. výrobní proces.

Systém je vhodný i pro čistá prostředí, je v provedení s roz­prašovacími hlavami z nerezové oceli a s vodními řídícími sekcemi upravenými pro použití demineralizované vody.

Technická data typů modulů

Modul MD-1 MD-3 MD-6 MD-9 MD-9 XL MD-9 F
Výkon až 4,5 l/h až 13,5 l/h max. 27 l/h 40,5 l/h 54 l/h 2,5 l/h
Příkon sání 11 Watt 42 Watt 42 Watt 45 Watt 115 Watt 40 Watt

Teorie zvlhčování – dle diagramů

Parametry Venkovní přisávaný vzduch Prostor vytápěný bez systému zvlhčování Prostor vytápěný se systémem zvlhčování
Teplota -5 °C +20 °C +20 °C
Relativní vlhkost 80 % 14 % 55 %
Množství vody ve vzduchu 2,59 g/m3 2,59 g/m3 9,56 g/m3

Při použití zvlhčovacího systému Merlin přibývá vody ve vzduchu o 7 g/m3 při 55 % relativní vlhkosti.

Spotřeba energie /WATT/ na 1 litr vody zvlhčení podle způsobu ( nositele media )

Pára Ultrazvuk Tlakový vzduch Systém Merlin
600 – 800 W 50 – 75 W 30 – 50 W 6 – 7 W
Vlhkost vzduchu podle počtu hodin za rok
66,9 kB
Graf závislosti vlhkosti na teplotě
77,1 kB
Nákres přívodu venkovního vzduchu
45.6 kB
Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek

Rozptýlení koncentrace tepla systémem Merlin

Stáhnout jako pdf

Výhody užití systému

Zvlhčovací systém Merlin – Technology to je také vhodný systém pro prostředí užívané člověkem, příklad několika dobrých důvodů pro zvlhčování:

 • zvyšování odolnosti proti nachlazení a chřipce
 • zlepšení celkové duševní pohody a zvýšení koncentrace
 • ochrana proti vysušování kůže a očí
 • redukce hladiny prachu, což pomáhá alergikům
 • udržování původních vlastností starožitností a hodnoty vybavení a doplňků
 • zlepšení podmínek „pitného režimu“ organismu
 • efekt chlazení 1 litr kapalné vody k přeměně na vzdušnou vlhkost potřebuje 2250 KJ energie – tepla odebraného z okolí

Systém je určen těm, kdo žádají

 • rovnoměrné rozložení vlhkosti v prostoru
 • zvlhčovací moduly s vestavěnými ventilátory mají funkci samoodvětrávání
 • jedinečný systém vedení vzduchu aerodynamickými průduchy vytvářející plochu mlžení do 6,5 m průměru
 • nízkou energetickou náročnost instalovaného vlhčení
 • uložení hygroskopického materiálu – výrobku s péčí řádného hospodáře
 • způsob snížení prašnosti, zdravé prostředí
 • systém, pracující na úrovni šelestu