OPTAK Úspory energie II. výzva

Byla vyhlášena II. výzva z programu Úspory energie, ve které je možno realizovat opatření například vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, zvýšení energetické náročnosti technických systémů budov, snižování energetické náročnosti/ zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET ( na pevnou biomasu, bioplyn a biometan), fotovoltaických elektráren, solárních, termických, tepelných čerpadel, či modernizaci rekonstrukci rozvodů elektřina, tepla a chladu.
Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 0,625 mil. Kč a maximálně do výše 2 000 mil. Kč. Žádost je možná podat až do 31.10.2025.
Míra podpory je závislá na realizovaných opatřeních, na výši úspory a na regionu, kde je projekt realizován.
• 50 – 80 % malý podnik
• 40 – 70 % střední podnik
• 30 – 60 % velký podnik

Více informací naleznete v příloze.


OPTAK Úspory energie II. výzva