Polygrafický průmysl, tiskárny, papírny

<<< zpět na Zvlhčování v průmyslu a provozech

Papírny

Papír je velmi citlivý na jakékoliv změny vlhkosti prostředí. Papír ztrácí rozměrovou stabilitu a jde o nevratnou změnu. Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.
Vlhkost v prostředí pod 50 % působí řadu závažných komplikací, které vedou k nevratným změnám papíru (např. vlnění, srážení a krčení papíru). Tím dochází ke ztrátám produkce, zvyšování nákladů, protože papír se stává nepoužitelný.
Prostředí s relativní vlhkostí nad hranicí 55 % odstraní řadu problému včetně elektrostatického náboje a jeho výbojů. Proto je třeba zvlhčovat, abychom udržovali v průběhu celého roku stabilní prostředí s relativní vlhkostí nad 55%. V případě, že klesne relativní vlhkost v prostředí pod hranici 30%, generuje se statická elektřina. Může se nakumulovat velmi velký elektrický náboj, není výjimkou ani 30.000 voltů.

Polygrafický průmysl

K zásadním problémům v polygrafickém průmyslu patří nízká relativní vlhkost, která je příčinou mnoha problémů a je možné ji poměrně dobře odstranit a udržet na požadované úrovni. Tvorba statické elektřiny, její výboje a neustálé slepování listů papíru, vlnění papíru, srážení a krčení papíru to jsou hlavní následky způsobené suchým vzduchem v prostředí tiskařských provozů. Výše zmíněné chyby se projevují ve zvýšené míře zejména v období zimních měsíců. Do tiskárny je papír dodáván v rolích nebo arších, ve kterých je udržován ve stavu, ve kterém byl vyroben, aby byla dodržena správná rovnovážná vlhkost papíru. Je balen do nepropustného obalu.

V případě, že je vzduch v tiskárně vlhčí, papír při rozbalení začne vlhkost okamžitě pohlcovat. Naopak je-li vzduch v tiskárně sušší, papír při rozbalení začne vlhkost okamžitě odevzdávat do prostředí, které je k vlhkosti papíru velmi agresivní. Role papíru mění velikost v jednotkách centimetrů, archy papíru mění velikost v jednotkách milimetrů a to jak v šířce, tak i v délce. Odchylky rozměrů se projeví za velmi krátkou dobu po rozbalení a způsobují problémy především při barevném vícenásobném tisku.

V případě, že jsou zajištěny stabilní podmínky v prostředí odpovídajícím řízením vlhkosti, rozměry papíru zůstávají stabilní, neměnné a tiskový proces proběhne rychleji, ekonomičtěji a bez zbytečných prostojů.

Optimální vlhkost v prostoru tiskárny a skladů s papírem by se měla pohybovat mezi 50-60% relativní vlhkosti při teplotě cca. 20°C.
V tiskařských provozech klesá relativní vlhkost až na 18 – 20 % relativní vlhkosti. Jakmile relativní vlhkost klesne pod úroveň 40% a níže, zvýší se markantním způsobem tvorba elektrostatického náboje mezi listy papíru a začnou se vlivem statické elektřiny slepovat k sobě nebo naopak odpuzovat. Tím začnou velké problémy s automatickou podávkou listů papíru v podavačích tiskařských strojů, tj. prostoje a ekonomické ztráty. Ve skladovacích prostorech s nízkou relativní vlhkostí během skladování dochází u rozbalených velkých rolí papíru k postupnému přesoušení. Při průchodu papíru tiskovým strojem tak má papír z jedné role rozdílné vlastnosti po okraji a uprostřed. Okraje jsou napjaté, v porovnání se středem papíru a sebemenší trhlina má za následek roztržení papíru po celé šířce.

Opětovné založení papíru v procesu tisku je značně časově náročné a způsobuje zdržení, zbytečné prostoje a snížení produkce.
V tiskových strojích se používají rozpouštědla, která jsou těkavá. Jakmile ve výparech dojde k přeskočení jiskry z elektrostatického výboje, může dojít ke vznícení nebo výbuchu. Závisí na koncentraci těkavých složek v uzavřeném prostoru. Tento náboj vzniká samotným procesem tisku, zejména vlivem pohybu papíru.

Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin – Technology?

  • trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
  • trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi papíru, dřeva, textilií apod.)
  • trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
  • trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výboje
  • trvale zvýšíte výtěž a snížíte prořez, trvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí), snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období
  • snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů)
  • ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI!!!

Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Kdy nejvíce zvlhčování Merlin – Technology využijete?

  • zejména v období, kdy je nízká relativní vlhkost v prostředí (zimní období – venku zima a mráz, uvnitř objektu teplo a nízká rel. vlhkost)!
  • při problémech s výrobními technologiemi