Strojírenský průmysl

<<< zpět na Zvlhčování v průmyslu a provozech

Strojírenský průmysl je nejnáročnější průmyslové odvětví. Vyznačuje se mimořádně velkou pestrostí výrob a výrobků, zahrnuje v sobě desítky oborů.

Nynější výroba je charakterizována snahou o snížení spotřeby surovin a zvýšením podílu přidané hodnoty zejména duševní lidské práce. Proto, aby se cítil člověk v pohodě a nebyl unavený, jsou kladeny vysoké nároky na pracovní prostředí. Mimo udržení technologických podmínek, aby nedocházelo k nadměrné zmetkovitosti ve výrobě jsou kladeny vysoké nároky na pracovní prostředí, ve kterém člověk tráví velké množství času. Dobrá tepelná a světelná pohoda, správná vlhkost, správná obměna vzduchu zabezpečující dostatek kyslíku pro zaměstnance atp. Vedoucími obory se stávají výroba mikroelektroniky, techniky na zpracování dat a informací, telekomunikační techniky, přesné mechaniky a optiky. Rozvoj těchto oborů je spojen se vznikem technologických center, úzce spojující výzkum a následnou výrobu špičkových technologií. Výsadní postavení zde zaujímá automobilový průmysl, kde se uplatňuje nejvíce robotů a automatizovaných výrobních linek. Důležitá je i výroba dalších dopravních prostředků, zejm. letecké techniky atp. Významné postavení si udržuje výroba obráběcích strojů a spotřebního zboží.

Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin – Technology?

  • trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
  • trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
  • trvale snížíte prašnost v prostředí a zvýšíte čistotu pracovního prostředí
  • snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů)
  • lepší zdravotní stav svých zaměstnanců
  • trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výboje
  • ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ ČINNOSTI!!!

Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Kdy nejvíce zvlhčování Merlin – Technology využijete?

  • zejména v období, kdy je nízká relativní vlhkost v prostředí (zimní období – venku zima a mráz, uvnitř objektu teplo a nízká rel. vlhkost)!
  • při problémech s výrobními technologiemi