Systém Merlin AIR-C 250 / AIR-C 500

<<< zpět na Technologie zvlhčování

<<< zpět na Zlhčování v domácnostech

Stáhněte si leták produktu MERLIN AIR-C 250 [PDF, 15 MB]

Většinu času tráví lidé v uzavřených prostorech. Proto je velmi důležité optimální mikroklima uvnitř budov jak pro zdraví a dobrý zdravotní stav, tak i pro výkonnost při výkonu povolání.

Optimální mikroklima se stanoví z příjemné pokojové teploty a i ze správného podílu relativní vlhkosti vzduchu. Rakouské a mezinárodní vyhlášky pro pracovní prostředí předepisují relativní vlhkost v rozsahu od 40 do 60%. Podíl relativní vlhkosti vzduchu však v chladných ročních obdobích klesá rychle pod 30 % a méně. Tím může docházet k újmě na zdraví jako např. k nachlazení, vysychání sliznic, snížení odolnosti různým virovým onemocněním apod.

Při vystavení organismu pobytu v prostředí s příliš suchým vzduchem je znesnadněné vytékání nosního hlenu, a tak se zhoršuje samočištění dýchacích cest.

Zvláště kombinace suchého vzduchu v okolním prostředí v uzavřeném prostoru a znečištění vzduchu např. prachem je pro zdraví lidí nanejvýš nepříznivé. Újmu utrpí nejenom zdraví lidí a poškodí jejich až doposud dobrý zdravotní stav, ale také zařízení budov, například může docházet až k poškození interiérů, poškození zařízení (dřevěné podlahy, nábytek, obrazy apod.).

Příliš nízká relativní vlhkost vzduchu vede k výraznému vzniku elektrostatického náboje a jeho nepříznivých výbojů. Při relativní vlhkosti vzduchu pod 40% může elektrostatický výboj – jiskra způsobit rušení nebo poruchy integrovaných obvodů počítačů.

Zařízení pro zvlhčování vzduchu AIR-C 250 (AIR-C 500) aktivně přispívá:

  • ke zdravému pobytu v uzavřeném prostředí
  • optimalizuje parametry vzduchu pro: člověka, faunu, floru a průmyslové technologie

AIR – C 250 / 500 pracuje na principu přirozeného odpařování a zaručuje stálou relativní vlhkost vzduchu v prostoru v optimálním rozsahu 40 – 60%. Převlhčení prostoru je nemožné, protože zařízení automaticky hlídá vlhkost vzduchu v uzavřeném prostoru. Kompaktní plášť tvoří pozinkovaný povrchově upravený plech.

Zařízení je vybaveno osmozovou jednotkou a nepřetržitou kontrolou stavu desinfekce vody. Inteligentní řídicí jednotka systém řídí zcela automaticky.

Zařízení zvlhčuje dle zadaných parametrů prostředí uživatelem.

Technické přípoje:

  • elektrický proud: 220V
  • pitná voda
  • odpad vody (do běžné kanalizace)

Zařízení pro zvlhčování vzduchu AIR – C 250 / 500 zaručí nejvyšší hygienu a čistotu. Jednoduchá manipulace a nepatrné náklady na údržbu vedou k atraktivnosti, jakož i bezpečnosti provozu výrobku.

Zařízení Merlin AIR-C 250 a zařízení Merlin AIR-C 500 se liší výkonem (3,5 l za hodinu / 5 l za hodinu) a průchodem vzduchu (250 kubíků za hodinu / 500 kubíků za hodinu). Princip činnosti obou zařízení je stejný.

Instalované zvlhčovací zařízení AIR C 250

Pohled na AIR C 250 v Showroomu Océ, přední box – nasávání a filtrace vzduchu:


Zvlhčovací zařízení AIR C 250 při velkoformátovém tisku:


Pohled na zvlhčovací zařízení AIR C 250, řídící a zvlhčovací box – jednoduché nastavení požadovaných parametrů vzduchu:AIR-C 500 zabudovaný do vzduchotechniky


Příklady instalace AIR C 250/500