Systém vysokotlaké vody do volného prostředí

<<< zpět na Technologie zvlhčování

Dokážeme vytvořit lepší klima pro lidi, materiály, stroje a zvířata.

Systémy vysokotlakého zvlhčování

 • Přímé zvlhčování do volného prostoru
 • Zvlhčování do vzduchotechnického potrubí Orbit WING – Hybrid

Zvlhčování vzduchu nabízí následující výhody:

 • rovnovážnou prostorovou vlhkost vzduchu
 • zachování vysoké jakosti produktů
 • omezuje tvorbu prachu
 • omezuje elektrostatické výboje
 • zlepšení kvality
 • zmenšuje spotřebu energie
 • čisté prostředí vzduchu, zdraví

Oblasti použití:

 • automobilový průmysl
 • papírenský průmysl
 • dřevařský průmysl
 • textilní a kožedělný průmysl
 • potravinářský průmysl
 • tabákový průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • pěstování rostlin

Princip rozprašování

Čistá filtrovaná voda je stlačována přibližně na 70 barů bezolejovým hydraulickým čerpadlem, které zprostředkovává rozprašování vody jednotkou přes vysokotlakou hadici o malém průměru. Patentované rozprašovací trysky, které jsou na obvodu zvlhčovacího elementu vytváří aerosol o tlaku přibližně 1000 PSI do obklopujícího vzduchu. Miliony mikroskopických částeček vody (velikost 10 – 15 mikrónů) jsou rozprašovány do okolního prostředí. Kontrolní a řídící jednotka udržuje požadovanou vlhkost je podle zákazníkova přání.

Výkon zařízení

Požadovaný výkon zařízení je možné navrhnout od 60 do 1 300 litrů vody za hodinu díky stavebnicovému principu a tak optimalizovat jak požadovaný výkon na zařízení tak i cenu celého systému při zajištění požadovaných parametrů relativní vlhkosti prostředí.

Úprava vody

Po změkčení na 0° tvrdosti je vedena voda do jednotky vysokotlakového čerpadla.

Vysokotlaká jednotka

Filtrovaná voda (změkčená nebo zbavená minerálů) je stlačena zvláštním čerpadlem na tlak 70 bar (1000 PSI).

Kontrolní a řídící jednotka

Kontrolní a řídící jednotka pomocí hydrostatu – senzoru řídí a ověřuje stav vlhkosti v daném prostředí. Řídící jednotka dokáže standartně regulovat vlhkost prostředí od 1 do 6 zón. Programové vybavení a úprava konstrukce systemu dokáže řídit vlhkost až ve 12 různých zónách (prostorech) jedním nebo dvěma vysokotlakými čerpadly.

Pro zvlhčovací zařízení se používá výhradně filtrovaná studená, pitná voda, což zaručuje stále stejný hygienický standard. Pitná voda je změkčena na 00 dH. Bezolejové vodní hydraulické čerpadlo přepraví pitnou vodu při tlaku přibližně 60 bar přes síť vysokotlakých vedení k rozprašovacím jednotkám. Řídící jednotka přesnými čidly zajistí požadovanou vlhkost v určeném prostoru.

Zvlhčovací modul včetně čidla instalován jako závěsný u stropu nebo do vzduchotechnického potrubí

Speciálně vyvinutý modul zvlhčovače nasává zeshora ohřátý okolní vzduch a vytváří polštář z teplého vzduchu (přihlášeno k patentování). Tím se urychluje proces odpařování a současně je v místnosti docíleno stejnoměrného rozdělování vlhkosti. Nízká konstrukční výška modulů umožňuje instalaci také ve velmi malých a úzkých místnostech. Na horní straně rozprašovacích jednotek se nachází patentované roprašovací trysky, které jsou uspořádány do kruhového tvaru.

Zvlhčovací modul v „akci“ v dřevařské výrobě

Zvlhčovací jednotky Merlin jsou díky konstruktivnímu napojení zařízení na vedení vzduchu a použití radiálních ventilátorů schopny cíleně vyfukovat proud vzduchu s koncentrací pod každou trysku. Pro tento postup se z prostoru nad jednotkou nasává ohřátý vzduch. Tím se docílí nejenom rychlejšího odpaření vody v rozprašovači, ale také ještě stejnoměrnější rozdělení teploty v místnosti. Speciální nová konstrukce kroužku trysky umožňuje automatické samoodvzdušňování celého vysokotlakého systému.
Rozprašovaná mlhovina je bezpečná a šetrná k okolí i k materiálům v její blízkosti.

Mlhovina v prostoru pohlcovaná suchým vzduchem

Mnohostranné možnosti zvlhčovacích modulů Merlin umožňují použití také v zákaznicky specifických oblastech. Díky konstrukci těchto modulů je možné provést jejich montáž v souladu s požadavky, modifikovat a přizpůsobovat jí. Je možné provést montáž zavěšeně ze stropu, na stěně, nebo na sloupech, jakýchkoliv oborech.


Realizace systému vysokotlaké vody

Vysokotlaký systém

Instalace vysokotlakého systému do volného prostředí