Textilní a kožedělný průmysl, výroba nití a přízí

<<< zpět na Zvlhčování v průmyslu a provozech

Je-li textilní vlákno při spřádání tkalcovským stavem příliš suché, stává se extrémně křehkým a nadměrně se trhá. To vede k přerušení práce strojů, nutnosti zásahu lidského faktoru k navázání vlákna a znovu spouštění strojů. Zastavením technologie tkalcovských stavů (přerušením práce), zvyšujeme podíl ztrátových časů ve výrobě, prostoje a zpomalení výroby. Přetržená vlákna, více než vlákna pevná, uvolňují prach. Tím zhoršují kvalitu pracovního prostředí ať už pro instalovanou technologii, která musí být v kratších intervalech odstavena a čištěna nebo i pro zaměstnance. S nízkou relativní vlhkostí v provozovnách v textilním průmyslu dochází ke vzniku elektrostatického náboje. Ten je nepříznivý pro technologii, zaměstnance. Musí být provedena opatření k odvedení vzniklého elektrostatického náboje, aby nedocházelo k výbojům v prostředí a tím k možnosti jiskření v prašném prostředí potažmo k výbuchu při správné koncentraci prachu v prostředí. Vhodným systémem zvlhčování vzduchu jsme schopni při minimálních provozních nákladech zajistit požadovanou relativní vlhkost při dané teplotě, odbourat možnost tvorby el.statického náboje, eliminovat možnost trhání vlákna a tím zrychlit, zefektivnit výrobu. Není nezajímavé, že v textilním průmyslu se obchoduje se sortimenty na váhu. Tedy nižší hmotnost (přesušený sortiment) rovná se nižší zisky. Dle uzancí v textilním průmyslu je dána jako optimum relativní vlhkost 60% při teplotě 20°C. Stabilní vlhkost v prostředí přispívá k jednotnosti velikostí při šití oděvů a rozměrů při tkaní koberců.

Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin – Technology?

  • trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
  • trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi textilií apod.)
  • trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
  • trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výboje
  • trvale zvýšíte výtěž (vyprašování textilního vlákna), trvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí), snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období
  • snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů)
  • ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI!!!

Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Kdy nejvíce zvlhčování Merlin – Technology využijete?

  • zejména v období, kdy je nízká relativní vlhkost v prostředí (zimní období – venku zima a mráz, uvnitř objektu teplo a nízká rel. vlhkost)!
  • při problémech s výrobními technologiemi