Zěmědělství, pěstitelství, chovatelství, tabákový průmysl

<<< zpět na Zvlhčování v průmyslu a provozech

Intenzivní zemědělství dvacátého století přineslo zvýšení produktivity. Manuální práci nahradila technika, syntetická hnojiva a pesticidy, za cenu zvýšeného znečišťování vod a dalších negativních vlivů. V poslední době se prosazují alternativní způsoby hospodaření. Růst ekologického zemědělství obnovil výzkum alternativních technik, jako je integrovaná ochrana proti škůdcům, selektivní šlechtění a zemědělství v kontrolovaném prostředí. Tomu odpovídají nároky na prostředí teplo, světlo, koncentrace CO2 a O2, relativní vlhkost atp. obdobně je tomu i v odvětví chovu hospodářských zvířat.
Živočišná výroba se zaměřuje na všechny aspekty chovu hospodářských zvířat. Hospodářská zvířata se chovají kvůli produktům, což je maso, mléko, vejce nebo vlna atd.

Do roku 2020 došlo k významnému nárůstu živočišné výroby, a to jak počty kusů, tak i váhou jatečního zvířete, zejména u skotu, prasat a kuřat. Produkce kuřat se přitom zvýšila téměř desetinásobně. Významný nárůst zaznamenala také zvířata chovaná pro další produkty, jako mléčná plemena skotu a nosnice.

Drůbežnictví: chov masné drůbeže (brojlerů) ve velkokapacitní drůbežárně
Chov nosnic:

Při pastevním chovu závisí obživa přežvýkavců na rostlinném materiálu dostupném na pastvinách, jako jsou louky nebo křoviny. Zde setrvává dobytek v přirozeném prostředí a má možnost se volně pohybovat.

Při stájovém chovu musí být zabezpečeny správné podmínky ve vnitřním prostředí budov, aby ustájená zvířata netrpěla. V tomto prostředí je důležité udržet zejména v letním období tepelnou pohodu, aby zvířata netrpěla tepelným stresem. Toho je možné dosáhnout adiabatickým zvlhčováním vzduchu. Adiabatického zvlhčování vzduchu může být využito také pro preventivní dezinfekci stájových chovů nebo rovnoměrného dávkování medikamentů prostřednictvím vzduchu, který vdechují ustájená zvířata.

Volbou správného systému zvlhčování vzduchu

 • se kvalita vzduchu podstatně zlepšuje, protože dojde ke snížení koncentrace prachu v prostředí,
 • se lépe dýchá bez problémů vznikajících vysušováním horních cest dýchacích,
 • se sníží náchylnost virovým onemocněním, se sníží náchylnost k nachlazením,
 • se omezí povrchové odpařování z těla a snižuje se tak pocit chladu,
 • se upravuje pitný režim organismu,

Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin – Technology?

 • trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
 • trvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí)
 • snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období
 • lepší zdravotní stav ustájených zvířat
 • rozšířením systému zvlhčování vzduchu o dezinfekční set můžete aplikovat dezinfekční prostředky preventivně nebo cíleně při sanitaci objektu
 • rozšířením systému zvlhčování vzduchu můžete dávkovat do prostředí medikamenty, které se do ustájených zvířat dostávají přes dýchací trakt
 • ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI!!!
 • Úpravou vnitřního klimatu objektu získáte zdravější prostředí pro ustájená zvířata.