Zpracování dřeva

<<< zpět na Zvlhčování v průmyslu a provozech

V průběhu procesu zpracování suchého dřeva v truhlárnách dochází během skladování v temperovaných skladech a při samotné výrobě, zejména v zimních měsících, k jeho přesušování. Jak je známo dřevo, jako hydroskopický materiál, reaguje na změny vlhkosti v okolním prostředí. Přizpůsobuje se vlhkostně stavu prostředí a mění svůj rovnovážný stav vlhkosti (sesychá nebo bobtná). Tím dochází i ke změnám rozměrů, tvorbě trhlin, poškození struktury dřeva.

Lepení dřeva

Podobně nestabilní jsou lepené spoje, jelikož dřevo absorbuje rozpouštědlo z lepidla dříve, než stačí vulkanizovat. Jedná se zejména o lepidla na bázi polyuretanu. Lepený spoj špatně drží a nedosahuje deklarovaných pevnostních parametrů.

Leštění do vysokého lesku

Nábytek leštěný do vysokého lesku poskytuje fascinující podívanou, zvláště tehdy, když je vyroben z ušlechtilých druhů dřev. Tento způsob zpracování dosáhne tohoto vzhledu prostřednictvím vícenásobného nánosu laku, pečlivým broušením a leštěním do vysokého lesku. Při dodržení velmi složitého pracovního postupu leštění ploch, vysokých nároků na čistotu prostředí, stabilní teplotu a relativní vlhkost v prostředí.

Povrchová úprava vodou ředitelnými laky

Jestliže zpracováváme dřevo, které je přesušováno, nedocílíme kvalitní povrchové úpravy tenkovrstvými ani silnovrstvými lazurami. Pokud je dřevo příliš suché, absorbuje vlhkost v podobě rozpouštědla při povrchové úpravě. Tím se rozpouštědlo ztratí ve hmotě dřeva a nátěrová hmota se špatně rozlívá po ploše dřeva, nabývá zrnitého a matového vzhledu. Z nánosů nátěrové hmoty aplikované stříkáním nestačí rychle vytěkat bublinky vzduchu než začnou zasychat povrchové vrstvy laku. Tím vzniknou na povrchu drobné kráterky, protože nátěrová hmota na povrchu již je natolik tuhá, že nestačí zalít kráter po prasklé vzduchové bublině. Také v tomto případě, stabilizace podmínek okolního prostředí umožní udržovat vysoce kvalitní povrchovou úpravu při minimálních nákladech na provoz zvlhčování vzduchu. A co jiného než kvalitní povrchová úprava dělá dobré jméno výrobci? Pokud je dřevo ve stejných poměrech teploty a vlhkosti po celou dobu skladování a výrobního procesu včetně povrchové úpravy, uchovává si ty nejlepší vlastnosti jaké dřevo má.

Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin – Technology?

  • trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
  • trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi dřeva, papíru, textilií apod.)
  • trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
  • trvale zvýšíte výtěž a snížíte prořez, trvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí), snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období
  • snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů)
  • ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI!!!

Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Kdy nejvíce zvlhčování Merlin – Technology využijete?

  • zejména v období, kdy je nízká relativní vlhkost v prostředí (zimní období – venku zima a mráz, uvnitř objektu teplo a nízká rel. vlhkost)!
  • při problémech s výrobními technologiemi